Case klase

Scala podržava tzv. case klase. Case klase su obične klase koje eksponiraju svoje parametre konstruktora i omogućuju rekurzivnu dekompoziciju pomoću podudaranja uzorka (pattern matching).

Slijedi primjer hijerarhije klasa koja se sastoji od apstraktne nadklase Term i tri konkretne case klase Var, Fun, i App.

abstract class Term
case class Var(name: String) extends Term
case class Fun(arg: String, body: Term) extends Term
case class App(f: Term, v: Term) extends Term

Ova hijerarhija klasa može biti korištena da predstavi pojmove iz bestipskog lambda računa. Da bi se olakšala konstrukcija instanci case klasa, Scala ne zahtijeva new primitivu. Može se jednostavno koristiti ime klase kao funkcija.

Primjer:

Fun("x", Fun("y", App(Var("x"), Var("y"))))

Parametri konstruktora case klasa tretiraju se kao javne (public) vrijednosti i može im se pristupiti direktno.

val x = Var("x")
println(x.name)

Za svaku case klasu Scala kompajler izgeneriše equals metodu koja implementira strukturalnu jednakost i toString metodu. Naprimjer:

val x1 = Var("x")
val x2 = Var("x")
val y1 = Var("y")
println("" + x1 + " == " + x2 + " => " + (x1 == x2))
println("" + x1 + " == " + y1 + " => " + (x1 == y1))

će prikazati

Var(x) == Var(x) => true
Var(x) == Var(y) => false

Ima smisla definisati case klasu samo ako će biti korištena sa podudaranjem uzorka za dekompoziciju. Sljedeći objekt definiše funkciju za lijepo ispisivanje naše reprezentacije lambda računa:

object TermTest extends scala.App {

 def printTerm(term: Term) {
  term match {
   case Var(n) =>
    print(n)
   case Fun(x, b) =>
    print("^" + x + ".")
    printTerm(b)
   case App(f, v) =>
    print("(")
    printTerm(f)
    print(" ")
    printTerm(v)
    print(")")
  }
 }
 
 def isIdentityFun(term: Term): Boolean = term match {
  case Fun(x, Var(y)) if x == y => true
  case _ => false
 }
 
 val id = Fun("x", Var("x"))
 val t = Fun("x", Fun("y", App(Var("x"), Var("y"))))
 
 printTerm(t)
 println
 println(isIdentityFun(id))
 println(isIdentityFun(t))
}

U našem primjeru, funkcija printTerm je izražena kao naredba podudaranja uzorka s match ključnom riječi i sastoji se od niza case Pattern => Body klauza. Gornji program također definiše funkciju isIdentityFun koja provjerava da li dati pojam odgovara jednostavnoj funkciji identiteta. Ovaj primjer koristi duboke uzorke i čuvare (guard). Nakon što se uzorak podudari s datom vrijednošću, čuvar (definisan nakon ključne riječi if) se evaluira. Ako vrati true, podudaranje uspijeva; u suprotnom, ne uspijeva i sljedeći uzorak će biti pokušan.