Tour of Scala

Ugniježdene metode

Language

U Scali je moguće ugnježdavati definicije metode. Sljedeći objekt sadrži metodu factorial za računanje faktorijela datog broja:

 def factorial(x: Int): Int = {
  def fact(x: Int, accumulator: Int): Int = {
   if (x <= 1) accumulator
   else fact(x - 1, x * accumulator)
  } 
  fact(x, 1)
 }

 println("Factorial of 2: " + factorial(2))
 println("Factorial of 3: " + factorial(3))

Izlaz ovog programa je:

Factorial of 2: 2
Factorial of 3: 6

Contributors to this page: