Tour of Scala

Polimorfne metode

Language

Metode u Scali mogu biti parametrizovane i s vrijednostima i s tipovima. Sintaksa je slična kao kod generičkih klasa. Vrijednosni parameteri (“obični”) su ograđeni parom zagrada, dok su tipski parameteri deklarisani u paru uglatih zagrada.

Slijedi primjer:

def listOfDuplicates[A](x: A, length: Int): List[A] = {
  if (length < 1)
    Nil
  else
    x :: listOfDuplicates(x, length - 1)
}
println(listOfDuplicates[Int](3, 4)) // List(3, 3, 3, 3)
println(listOfDuplicates("La", 8)) // List(La, La, La, La, La, La, La, La)

Metoda listOfDuplicates je parametrizovana tipom A i vrijednostima parametara x: A i n: Int. Ako je length < 1 vraćamo praznu listu. U suprotnom dodajemo x na početak liste duplikata vraćene rekurzivnim pozivom listOfDuplicates. (napomena: :: znači dodavanje elementa na početak sekvence).

Kada pozovemo listOfDuplicates s [Int] kao tipskim parametrom, prvi argument mora biti Int a povratni tip će biti List[Int]. Međutim, ne morate uvijek eksplicitno navoditi tipski parametaryou jer kompajler često može zaključiti tip argumenta ("La" je String). Ustvari, ako se ova metoda poziva iz Jave, nemoguće je da se proslijedi tipski parametar.

Contributors to this page: