Tour of Scala

Regularni izrazi

Language

Regularni izrazi su stringovi koji se mogu koristiti za traženje uzoraka u podacima. Bilo koji string se može pretvoriti u regularni izraz pozivom .r metode.

import scala.util.matching.Regex

val numberPattern: Regex = "[0-9]".r

numberPattern.findFirstMatchIn("awesomepassword") match {
 case Some(_) => println("Password OK")
 case None => println("Password must contain a number")
}

U gornjem primjeru, numberPattern je Regex (regularni izraz) kojim provjeravamo da li šifra sadrži broj.

Također, možete tražiti grupe regularnih izraza koristeći zagrade.

import scala.util.matching.Regex

val keyValPattern: Regex = "([0-9a-zA-Z-#() ]+): ([0-9a-zA-Z-#() ]+)".r

val input: String =
 """background-color: #A03300;
  |background-image: url(img/header100.png);
  |background-position: top center;
  |background-repeat: repeat-x;
  |background-size: 2160px 108px;
  |margin: 0;
  |height: 108px;
  |width: 100%;""".stripMargin

for (patternMatch <- keyValPattern.findAllMatchIn(input))
 println(s"key: ${patternMatch.group(1)} value: ${patternMatch.group(2)}")

Ovdje parsiramo ključeve i vrijednosti Stringa. Svaki pogodak ima grupu pod-pogodaka. Ovo je izlaz:

key: background-color value: #A03300
key: background-image value: url(img
key: background-position value: top center
key: background-repeat value: repeat-x
key: background-size value: 2160px 108px
key: margin value: 0
key: height value: 108px
key: width value: 100

Contributors to this page: