Tour of Scala

Gornja granica tipa

Language

U Scali, tipski parametri i apstraktni tipovi mogu biti ograničeni granicom tipa. Takve granice tipa ograničavaju konkretne vrijednosti tipskih varijabli i ponekad otkrivaju još informacija o članovima takvih tipova. Gornja granica tipa T <: A kaže da se tipska varijabla T odnosi na podtip tipa A. Slijedi primjer koji demonstrira gornju granicu tipa za tipski parametar klase PetContainer:

abstract class Animal {
 def name: String
}

abstract class Pet extends Animal {}

class Cat extends Pet {
  override def name: String = "Cat"
}

class Dog extends Pet {
  override def name: String = "Dog"
}

class Lion extends Animal {
  override def name: String = "Lion"
}

class PetContainer[P <: Pet](p: P) {
  def pet: P = p
}

val dogContainer = new PetContainer[Dog](new Dog)
val catContainer = new PetContainer[Cat](new Cat)
val lionContainer = new PetContainer[Lion](new Lion) // this would not compile

Klasa PetContainer prima tipski parametar P koji mora biti podtip od Pet. Dog i Cat su podtipovi Pet tako da možemo kreirati novi PetContainer[Dog] i PetContainer[Cat]. Međutim, ako pokušamo kreirati PetContainer[Lion], dobićemo sljedeću grešku:

type arguments [Lion] do not conform to class PetContainer's type parameter bounds [P <: Pet]

To je zato što Lion nije podtip Pet.

Contributors to this page: