Tour of Scala

By-name parametri

Language

By-name parametri (u slobodnom prevodu “po-imenu parametri”) se izračunavaju samo kada se koriste. Oni su kontrastu sa by-value parametrima (“po-vrijednosti parametri”). Da bi parametar bio pozivan by-name, dodajte => prije njegovog tipa.

def calculate(input: => Int) = input * 37

By-name parametri imaju prednost da se ne izračunavaju ako se ne koriste u tijelu funkcije. U drugu ruku, by-value parametri imaju prednost da se izračunavaju samo jednom.

Ovo je primjer kako bi mogli implementirati while petlju:

def whileLoop(condition: => Boolean)(body: => Unit): Unit =
  if (condition) {
    body
    whileLoop(condition)(body)
  }

var i = 2

whileLoop (i > 0) {
  println(i)
  i -= 1
}  // prints 2 1

Metoda whileLoop koristi višestruke liste parametarada bi uzela uslov i tijelo petlje. Ako je condition true, body se izvrši i zatim rekurzivno poziva whileLoop. Ako je condition false, body se ne izračunava jer smo dodali => prije tipa od body.

Kada proslijedimo i > 0 kao naš condition i println(i); i-= 1 kao body, ponaša se kao obična while petlja mnogih jezika.

Ova mogućnost da se odgodi izračunavanje parametra dok se ne koristi može poboljšati performanse ako je parametar skup za izračunavanje ili blok koda koji dugo traje kao npr. dobavljanje URL-a.

Contributors to this page: