Tour of Scala

Sjedinjeni tipovi

Language

Sve vrijednosti u Scali su objekti, uključujući brojeve i funkcije. Dijagram ispod prikazuje hijerarhiju Scala klasa.

Scala Type Hierarchy

Hijerarhija tipova u Scali

Any je nadtip svih tipova, zove se još i vrh-tip. Definiše određene univerzalne metode kao što su equals, hashCode i toString. Any ima dvije direktne podklase, AnyVal i AnyRef.

AnyVal predstavlja vrijednosne tipove. Postoji devet predefinisanih vrijednosnih tipova i oni ne mogu biti null: Double, Float, Long, Int, Short, Byte, Char, Unit i Boolean. Unit je vrijednosni tip koji ne nosi značajnu informaciju. Postoji tačno jedna instanca tipa Unit koja se piše (). Sve funkcije moraju vratiti nešto tako da je Unit ponekad koristan povratni tip.

AnyRef predstavlja referencne tipove. Svi nevrijednosni tipovi definišu se kao referencni. Svaki korisnički definisan tip je podtip AnyRef. Ako se Scala koristi u kontekstu JRE, onda AnyRef odgovara klasi java.lang.Object.

Slijedi primjer koji demonstrira da su stringovi, integeri, karakteri, booleani i funkcije svi objekti kao bilo koji drugi:

val list: List[Any] = List(
 "a string",
 732, // an integer
 'c', // a character
 true, // a boolean value
 () => "an anonymous function returning a string"
)

list.foreach(element => println(element))

Definisana je varijabla list tipa List[Any]. Lista je inicijalizovana elementima različitih tipova, ali su svi instanca Any, tako da se mogu dodati u listu.

Ovo je izlaz programa:

a string
732
c
true
<function>

Kastovanje tipova

Vrijednosni tipovi mogu biti kastovani na sljedeći način: Scala Type Hierarchy

Npr:

val x: Long = 987654321
val y: Float = x.toFloat // 9.8765434E8 (određena doza preciznosti se gubi ovdje)

val face: Char = '☺'
val number: Int = face // 9786

Kastovanje je jednosmjerno. Ovo se ne kompajlira:

val x: Long = 987654321
val y: Float = x.toFloat // 9.8765434E8
val z: Long = y // Does not conform

Također možete kastovati i referencni tip u podtip. Ovo će biti pokriveno kasnije.

Nothing i Null

Nothing je podtip svih tipova, također se zove i donji tip (en. bottom type). Ne postoji vrijednost koja ima tip Nothing. Česta upotreba ovog tipa je signalizacija neterminacije kao što je bacanje izuzetka, izlaz iz programa, ili beskonačna petlja (tj. tip izraza koji se ne izračunava u vrijednost, ili metoda koja se ne završava normalno).

Null je podtip svih referencnih tipova (tj. bilo kog podtipa AnyRef). Ima jednu vrijednost koja se piše literalom null. Null se uglavnom koristi radi interoperabilnosti s ostalim JVM jezicima i skoro nikad se ne koristi u Scala kodu. Alternative za null obradićemo kasnije.

Contributors to this page: