Tour of Scala

Apstraktni tipovi

Language

Trejtovi i apstraktne klase mogu imati apstraktne tipove kao članove. To znači da konkretne implementacije definišu stvarni tip. Slijedi primjer:

trait Buffer {
 type T
 val element: T
}

U gornjem primjeru smo definisali apstraktni tip T. On se koristi za opis člana element. Ovaj trejt možemo naslijediti u apstraktnoj klasi i dodati gornju granicu tipa za T da bi ga učinili preciznijim.

abstract class SeqBuffer extends Buffer {
 type U
 type T <: Seq[U]
 def length = element.length
}

Primijetite da možemo koristiti još jedan apstraktni tip, U, kao gornju granicu tipa. Klasa SeqBuffer omogućuje čuvanje samo sekvenci u baferu kazivanjem da tip T mora biti podtip Seq[U] za neki novi apstraktni tip U.

Trejtovi ili klase s apstraktnim tip-članovima se često koriste u kombinaciji s instanciranjem anonimnih klasa. Radi ilustracije, pogledaćemo program koji radi s sekvencijalnim baferom koji sadrži listu integera:

abstract class IntSeqBuffer extends SeqBuffer {
 type U = Int
}


def newIntSeqBuf(elem1: Int, elem2: Int): IntSeqBuffer =
 new IntSeqBuffer {
    type T = List[U]
    val element = List(elem1, elem2)
   }
val buf = newIntSeqBuf(7, 8)
println("length = " + buf.length)
println("content = " + buf.element)

Metoda newIntSeqBuf koristi anonimnu klasu kao implementaciju IntSeqBuf postavljanjem tipa T u List[Int].

Često je moguće pretvoriti apstraktni tip-član u tipski parametar klase i obrnuto. Slijedi verzija gornjeg koda koji koristi tipske parametre:

abstract class Buffer[+T] {
 val element: T
}
abstract class SeqBuffer[U, +T <: Seq[U]] extends Buffer[T] {
 def length = element.length
}

def newIntSeqBuf(e1: Int, e2: Int): SeqBuffer[Int, Seq[Int]] =
 new SeqBuffer[Int, List[Int]] {
  val element = List(e1, e2)
 }

val buf = newIntSeqBuf(7, 8)
println("length = " + buf.length)
println("content = " + buf.element)

Primijetite da moramo koristiti anotacije za varijansu ovdje (+T <: Seq[U]) da sakrijemo konkretni tip sekvencijalne implementacije objekta vraćenog iz metode newIntSeqBuf. Nadalje, postoje slučajevi u kojima nije moguće zamijeniti apstraktne tipove tip parametrima.

Contributors to this page: