Tour of Scala

Curry-jevanje

Language

Metode mogu definisati više listi parametara. Kada je metoda pozvana s manje listi parametara nego što ima, onda će to vratiti funkciju koja prima preostale liste parametara kao argumente.

Primjer:

object CurryTest extends App {

 def filter(xs: List[Int], p: Int => Boolean): List[Int] =
  if (xs.isEmpty) xs
  else if (p(xs.head)) xs.head :: filter(xs.tail, p)
  else filter(xs.tail, p)

 def modN(n: Int)(x: Int) = ((x % n) == 0)

 val nums = List(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
 println(filter(nums, modN(2)))
 println(filter(nums, modN(3)))
}

Napomena: metoda modN je parcijalno primijenjena u dva poziva filter; tj. samo prvi argument je ustvari primijenjen. Izraz modN(2) vraća funkciju tipa Int => Boolean i zato je mogući kandidat za drugi argument funkcije filter.

Rezultat gornjeg programa:

List(2,4,6,8)
List(3,6)

Contributors to this page: