Tour of Scala

Podrazumijevane vrijednosti parametara

Language

Scala omogućuje davanje podrazumijevanih vrijednosti parametrima koje dozvoljavaju korisniku metode da izostavi te parametre.

def log(message: String, level: String = "INFO") = println(s"$level: $message")

log("System starting") // prints INFO: System starting
log("User not found", "WARNING") // prints WARNING: User not found

Parametar level ima podrazumijevanu vrijednost tako da je opcioni. Na zadnjoj liniji, argument "WARNING" prebrisava podrazumijevani argument "INFO". Gdje biste koristili overloadane metode u Javi, možete koristiti metode s opcionim parametrima da biste postigli isti efekat. Međutim, ako korisnik izostavi argument, bilo koji sljedeći argumenti moraju biti imenovani.

```scala mdoc
class Point(val x: Double = 0, val y: Double = 0)

val point1 = new Point(y = 1)

Ovdje moramo reći `y = 1`.

Podrazumijevani parametri u Scali nisu opcioni kada se koriste iz Java koda:

```scala
// Point.scala
class Point(val x: Double = 0, val y: Double = 0)
// Main.java
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Point point = new Point(1); // does not compile
  }
}

Contributors to this page: