Tour of Scala

Domyślne wartości parametrów

Language

Scala zezwala na określenie domyślnych wartości dla parametrów, co pozwala wyrażeniu wywołującemu ją na pominięcie tych parametrów.

W Javie powszechną praktyką jest definiowanie implementacji metod, które służa wyłącznie określeniu domyślnych wartości dla pewnych parametrów dużych metod. Najczęściej stosuje się to w konstruktorach:

public class HashMap<K,V> {
 public HashMap(Map<? extends K,? extends V> m);
 /** Utwórz mapę z domyślną pojemnością (16)
  * i loadFactor (0.75)
  */
 public HashMap();
 /** Utwórz mapę z domyślnym loadFactor (0.75) */
 public HashMap(int initialCapacity);
 public HashMap(int initialCapacity, float loadFactor);
}

Mamy tutaj do czynienia tylko z dwoma konstruktorami. Pierwszy przyjmuje inną mapę, a drugi wymaga podania pojemności i load factor. Trzeci oraz czwarty konstruktor pozwala użytkownikom HashMap na tworzenie instancji z domyślnymi wartościami tych parametrów, które są prawdopodobnie dobre w większości przypadków.

Bardziej problematyczne jest to, że domyślne wartości zapisane są zarówno w Javadoc oraz w kodzie. Można łatwo zapomnieć o odpowiedniej aktualizacji tych wartości. Dlatego powszechnym wzorcem jest utworzenie publicznych stałych, których wartości pojawią się w Javadoc:

public class HashMap<K,V> {
 public static final int DEFAULT_CAPACITY = 16;
 public static final float DEFAULT_LOAD_FACTOR = 0.75;

 public HashMap(Map<? extends K,? extends V> m);
 /** Utwórz mapę z domyślną pojemnością (16)
  * i loadFactor (0.75)
  */
 public HashMap();
 /** Utwórz mapę z domyślnym loadFactor (0.75) */
 public HashMap(int initialCapacity);
 public HashMap(int initialCapacity, float loadFactor);
}

Mimo że powstrzymuje to nas od powtarzania się, to podejście nie jest zbyt wyraziste.

Scala wprowadza bezpośrednie wsparcie dla domyślnych parametrów:

class HashMap[K,V](initialCapacity: Int = 16, loadFactor: Float = 0.75f) {
}

// Używa domyślnych wartości
val m1 = new HashMap[String,Int]

// initialCapacity 20, domyślny loadFactor
val m2 = new HashMap[String,Int](20)

// nadpisujemy oba
val m3 = new HashMap[String,Int](20,0.8f)

// nadpisujemy tylko loadFactor przez argumenty nazwane
val m4 = new HashMap[String,Int](loadFactor = 0.8f)

Należy zwrócić uwagę, w jaki sposób możemy wykorzystać dowolną domyślną wartość poprzez użycie parametrów nazwanych.

Contributors to this page: