Tour of Scala

Typy złożone

Language

Czasami konieczne jest wyrażenie, że dany typ jest podtypem kilku innych typów. W Scali wyraża się to za pomocą typów złożonych, które są częścią wspólną typów obiektów.

Załóżmy, że mamy dwie cechy Cloneable i Resetable:

trait Cloneable extends java.lang.Cloneable {
  override def clone(): Cloneable = { 
    super.clone().asInstanceOf[Cloneable]
  }
}
trait Resetable {
  def reset: Unit
}

Teraz chcielibyśmy napisać funkcję cloneAndReset, która przyjmuje obiekt, klonuje go i resetuje oryginalny obiekt:

def cloneAndReset(obj: ?): Cloneable = {
  val cloned = obj.clone()
  obj.reset
  cloned
}

Pojawia się pytanie, jakiego typu powinen być parametr obj. Jeżeli jest to Cloneable, to dany obiekt może zostać sklonowany, ale nie zresetowany. W przypadku gdy jest to to Resetable, możemy go zresetować, ale nie mamy dostępu do operacji klonowania. Aby uniknąć rzutowania typów w tej sytuacji, możemy określić typ obj tak, aby był jednocześnie Cloneable i Resetable. Ten złożony typ jest zapisywany w taki sposób: Cloneable with Resetable.

Zaktualizowana funkcja:

def cloneAndReset(obj: Cloneable with Resetable): Cloneable = {
  //...
}

Typy złożone mogą składać się z kilku typów obiektów i mogą mieć tylko jedno wyrafinowanie, które może być użyte do zawężenia sygnatury istniejących elementów obiektu. Przyjmują one postać: A with B with C ... { wyrafinowanie }

Przykład użycia wyrafinowania typów jest pokazany na stronie o typach abstrakcyjnych.

Contributors to this page: