Tour of Scala

For komprehensije

Language

Scala ima skraćenu notaciju za pisanje komprehensija sekvenci. Komprehensije imaju oblik
for (enumeratori) yield e, gdje su enumeratori lista enumeratora razdvojenih tačka-zarezima. Enumerator je ili generator koji uvodi nove varijable, ili je filter. Komprehensija evaluira tijelo e za svako vezivanje varijable generisano od strane enumeratora i vraća sekvencu ovih vrijednosti.

Slijedi primjer:

case class User(name: String, age: Int)

val userBase = List(User("Travis", 28),
 User("Kelly", 33),
 User("Jennifer", 44),
 User("Dennis", 23))

val twentySomethings = for (user <- userBase if (user.age >=20 && user.age < 30))
 yield user.name // i.e. add this to a list

twentySomethings.foreach(name => println(name)) // prints Travis Dennis

for petlja korištena s yield-om ustvari kreira List-u. Pošto smo rekli yield user.name, to je List[String]. user <- userBase je naš generator a if (user.age >=20 && user.age < 30) je čuvar koji filtrira korisnike koji su u svojim dvadesetim.

Slijedi malo komplikovaniji primjer koji s dva generatora. Izračunava sve parove brojeva između 0 i n-1 čija je suma jednaka vrijednosti v:

def foo(n: Int, v: Int) =
  for (i <- 0 until n;
    j <- i until n if i + j == v)
  yield (i, j)

foo(10, 10) foreach {
 case (i, j) =>
  print(s"($i, $j) ") // prints (1, 9) (2, 8) (3, 7) (4, 6) (5, 5)
}

Ovdje je n == 10 i v == 10. U prvoj iteraciji, i == 0 i j == 0 tako da i + j != v i ništa se ne vraća. j se povećava 9 puta prije nego se i poveća na 1. Bez if čuvara, ovo bi ispisalo sljedeće:


(0, 0) (0, 1) (0, 2) (0, 3) (0, 4) (0, 5) (0, 6) (0, 7) (0, 8) (0, 9) (1, 0) ...

Contributors to this page: