Tour of Scala

Lokalno zaključivanje tipova (type inference)

Language

Scala ima ugrađen mehanizam zaključivanja tipova koji dozvoljava programeru da izostavi određene anotacije tipova. Često nije potrebno specificirati tip varijable u Scali, jer kompajler može sam zaključiti tip iz inicijalizacijskog izraza varijable. Povratni tipovi metoda također mogu biti izostavljeni jer oni odgovaraju tipu tijela (zadnji izraz u tijelu), koje kompajler sam zaključi.

Slijedi jedan primjer:

object InferenceTest1 extends App {
 val x = 1 + 2 * 3     // the type of x is Int
 val y = x.toString()   // the type of y is String
 def succ(x: Int) = x + 1 // method succ returns Int values
}

Za rekurzivne metode, kompajler nije u mogućnosti da zaključi tip rezultata. Ovo je program koji se ne može kompajlirati iz ovog razloga:

object InferenceTest2 {
 def fac(n: Int) = if (n == 0) 1 else n * fac(n - 1)
}

Također nije obavezno specificirati tipske parametre kada se pozivaju polimorfne metode ili kada se generičke klase instanciraju. Scala kompajler će zaključiti nedostajuće tipske parametre iz konteksta i iz tipova stvarnih parametara metoda/konstruktora.

Ovo je primjer koji to ilustrira:

case class MyPair[A, B](x: A, y: B)
object InferenceTest3 extends App {
 def id[T](x: T) = x
 val p = MyPair(1, "scala") // type: MyPair[Int, String]
 val q = id(1)       // type: Int
}

Zadnje dvije linije ovog programa su ekvivalentne sljedećem kodu gdje su svi zaključeni tipovi eksplicitno napisani:

val x: MyPair[Int, String] = MyPair[Int, String](1, "scala")
val y: Int = id[Int](1)

U nekim situacijama može biti vrlo opasno osloniti se na Scalin mehanizam zaključivanja tipova:

object InferenceTest4 {
 var obj = null
 obj = new Object()
}

Ovaj program se ne može kompajlirati jer je zaključeni tip varijable obj tip Null. Pošto je jedina vrijednost tog tipa null, nemoguće je dodijeliti ovoj varijabli neku drugu vrijednost.

Contributors to this page: