Tour of Scala

Klase

Language

Klase u Scali su šabloni za kreiranje objekata. Mogu sadržavati metode, vrijednosti, varijable, tipove, objekte, trejtove i klase koji se kolektivno zovu članovi. Tipovi, objekti i trejtovi biće pokriveni kasnije.

Definisanje klase

Minimalna definicija klase sastoji se od riječi class i identifikatora. Imena klasa bi trebala počinjati velikim slovom.

class User

val user1 = new User

Ključna riječ new koristi se za kreiranje instance klase. User ima podrazumijevani konstruktor bez argumenata jer nijedan konstruktor nije definisan. Međutim, često ćete imati konstruktor i tijelo klase. Slijedi definicija klase Point (en. tačka):

class Point(var x: Int, var y: Int) {

 def move(dx: Int, dy: Int): Unit = {
  x = x + dx
  y = y + dy
 }

 override def toString: String =
  s"($x, $y)"
}

val point1 = new Point(2, 3)
point1.x // 2
println(point1) // prints (x, y)

Ova klasa ima četiri člana: varijable x i y, i metode move i toString. Za razliku od većine ostalih jezika, primarni konstruktor je sadržan u potpisu klase (var x: Int, var y: Int). Metoda move prima dva cjelobrojna argumenta i vraća Unit vrijednost, (). Ovo otprilike odgovara void-u u jezicima sličnim Javi. toString, za razliku, ne prima nikakve parametre ali vraća String vrijednost. Pošto toString prebrisava metodu toString iz AnyRef, mora biti tagovana s override.

Konstruktori

Konstruktori mogu imati opcione parametre koristeći podrazumijevane vrijednosti:

class Point(var x: Int = 0, var y: Int = 0)

val origin = new Point // x and y are both set to 0
val point1 = new Point(1)
println(point1.x) // prints 1

U ovoj verziji klase Point, x i y imaju podrazumijevanu vrijednost 0 tako da ne morate proslijediti argumente. Međutim, pošto se argumenti konstruktora čitaju s lijeva na desno, ako želite proslijediti samo y vrijednost, morate imenovati parametar.

class Point(var x: Int = 0, var y: Int = 0)
val point2 = new Point(y=2)
println(point2.y) // prints 2

Ovo je također dobra praksa zbog poboljšanja čitljivosti.

Privatni članovi i sintaksa getera/setera

Članovi su javni (public) po defaultu. Koristite private modifikator pristupa da sakrijete članove klase.

class Point {
 private var _x = 0
 private var _y = 0
 private val bound = 100

 def x = _x
 def x_= (newValue: Int): Unit = {
  if (newValue < bound) _x = newValue else printWarning
 }

 def y = _y
 def y_= (newValue: Int): Unit = {
  if (newValue < bound) _y = newValue else printWarning
 }

 private def printWarning = println("WARNING: Out of bounds")
}

val point1 = new Point
point1.x = 99
point1.y = 101 // prints the warning

U ovoj verziji klase Point, podaci su spremljeni u privatnim varijablama _x i _y. Metode def x i def y se koriste za njihov pristup. def x_= i def y_= se koriste za validaciju i postavljanje vrijednosti _x i _y. Primijetite specijalnu sintaksu za setere: metoda ima _= nadodano na identifikator getera a parametri dolaze poslije.

Parametri primarnog konstruktora s val i var su javni. Međutim, pošto su val nepromjenjivi, ne možete napisati sljedeće.

class Point(val x: Int, val y: Int)
val point = new Point(1, 2)
point.x = 3 // <-- does not compile

Parametri bez val ili var su privatne vrijednosti, vidljive samo unutar klase.

class Point(x: Int, y: Int)
val point = new Point(1, 2)
point.x // <-- does not compile

Contributors to this page: