Podrazumijevane vrijednosti parametara

Scala omogućuje davanje podrazumijevanih vrijednosti parametrima koje dozvoljavaju korisniku metode da izostavi te parametre.

U Javi, postoje mnoge preopterećene (overloaded) metode koje samo služe da bi obezbijedile podrazumijevane vrijednosti za neke parametre velike metode. Ovo je posebno tačno kod konstruktora:

public class HashMap<K,V> {
 public HashMap(Map<? extends K,? extends V> m);	 
 /** Kreiraj novu HashMap s podrazumijevanim kapacitetom (16)
  * i loadFactor-om (0.75)
  */
 public HashMap();
 
 /** Kreiraj novu HashMap s podrazumijevanim loadFactor-om (0.75) */
 public HashMap(int initialCapacity);
 public HashMap(int initialCapacity, float loadFactor);
}

Ovdje postoje samo dva konstruktora ustvari; jedan koji prima drugu mapu, i jedan koji prima kapacitet i faktor opterećenja. Treći i četvrti konstruktor su tu samo da dozvole korisnicima HashMap-e da kreiraju instance s vjerovatno-dobrim podrazumijevanim parametrima za kapacitet i faktor opterećenja.

Problematičnije je to da su podrazumijevane vrijednosti i u Javadoc-u i u kodu. Održavanje ovih vrijednosti sinhronizovanim se lahko zaboravi. Tipičan način zaobilaženja ovog problema je dodavanje javnih konstanti čije vrijednosti se pojavljuju u Javadoc:

public class HashMap<K,V> {
 public static final int DEFAULT_CAPACITY = 16;
 public static final float DEFAULT_LOAD_FACTOR = 0.75;

 public HashMap(Map<? extends K,? extends V> m);
 /** Kreiraj novu HashMap s podrazumijevanim kapacitetom (16)
  * i loadFactor-om (0.75)
  */
 public HashMap();
 /** Kreiraj novu HashMap s podrazumijevanim loadFactor-om (0.75) */
 public HashMap(int initialCapacity);
 public HashMap(int initialCapacity, float loadFactor);
}

Ovaj pristup umanjuje ponavljanje koda, ali je manje ekspresivan.

Scala ima direktnu podršku za ovaj problem:

class HashMap[K,V](initialCapacity:Int = 16, loadFactor:Float = 0.75f) {
}

// Koristi podrazumijevane vrijednosti
val m1 = new HashMap[String,Int]

// initialCapacity 20, podrazumijevani loadFactor
val m2 = new HashMap[String,Int](20)

// prosljeđivanje obje vrijednosti
val m3 = new HashMap[String,Int](20, 0.8f)

// prosljeđivanje samo loadFactor preko
// imenovanih parametara
val m4 = new HashMap[String,Int](loadFactor = 0.8f)

Ovako možemo iskoristiti prednost bilo koje podrazumijevane vrijednosti korištenjem imenovanih parametara.