Kompozicija mixin klasa

Nasuprot jezicima koji podržavaju samo jednostruko nasljeđivanje, Scala ima generalniji pojam ponovne upotrebe klasa. Scala omogućuje ponovno korištenje novih definicija članova klase (tj. razlika u odnosu na nadklasu) u definiciji nove klase. Ovo se izražava kompozicijom mixin-klasa. Razmotrimo apstrakciju za iteratore.

abstract class AbsIterator {
 type T
 def hasNext: Boolean
 def next: T
}

Dalje, razmotrimo mixin klasu koja nasljeđuje AbsIterator s metodom foreach koja primjenjuje datu funkciju na svaki element iteratora. Da bi definisali klasu koja može biti korištena kao mixin koristimo ključnu riječ trait (en. osobina, svojstvo).

trait RichIterator extends AbsIterator {
 def foreach(f: T => Unit) { while (hasNext) f(next) }
}

Ovo je konkretna klasa iteratora, koja vraća sukcesivne karaktere datog stringa:

class StringIterator(s: String) extends AbsIterator {
 type T = Char
 private var i = 0
 def hasNext = i < s.length()
 def next = { val ch = s charAt i; i += 1; ch }
}

Željeli bismo iskombinirati funkcionalnosti StringIterator-a i RichIterator-a u jednoj klasi.
S jednostrukim nasljeđivanjem i interfejsima ovo je nemoguće, jer obje klase sadrže implementacije članova. Scala nam pomaže s kompozicijom mixin-klasa. Ona dozvoljava programerima da ponovo iskoriste razliku definicija klasa, tj., sve nove definicije koje nisu naslijeđene. Ovaj mehanizam omogućuje kombiniranje StringIterator-a s RichIterator-om, kao u sljedećem test programu koji ispisuje kolonu svih karaktera datog stringa.

object StringIteratorTest {
 def main(args: Array[String]) {
  class Iter extends StringIterator(args(0)) with RichIterator
  val iter = new Iter
  iter foreach println
 }
}

Klasa Iter u funkciji main je konstruisana mixin kompozicijom roditelja StringIterator i RichIterator ključnom riječju with. Prvi roditelj se zove nadklasa Iter-a, a drugi (i svaki sljedeći, ako postoji) roditelj se zove mixin.