Sjedinjeni tipovi

Nasuprot Javi, sve vrijednosti u Scali su objekti (uključujući brojeve i funkcije). Pošto je Scala bazirana na klasama, sve vrijednosti su instance neke klase. Dijagram ispod prikazuje hijerarhiju Scala klasa.

Scala Type Hierarchy

Hijerarhija klasa u Scali

Nadklasa svih klasa, scala.Any, ima dvije direktne podklase, scala.AnyVal i scala.AnyRef, koje predstavljaju dva različita svijeta klasa: klase za vrijednosti i klase za reference. Sve klase za vrijednosti su predefinisane; one odgovaraju primitivnim tipovima u jezicima kao Java. Sve ostale klase definišu referencne tipove. Korisnički definisane klase definišu referencne tipove po defaultu; tj. uvijek (indirektno) nasljeđuju scala.AnyRef. Svaka korisnični definisana klasa u Scali implicitno nasljeđuje trejt scala.ScalaObject. Klase iz infrastrukture na kojoj se izvršava Scala (tj. JRE) ne nasljeđuju scala.ScalaObject. Ako se Scala koristi u kontekstu JRE, onda scala.AnyRef odgovara klasi java.lang.Object. Primijetite da gornji dijagram također prikazuje i implicitne konverzije (isprekidana crta) između vrijednosnih (value) klasa. Slijedi primjer koji pokazuje da su i brojevi, i karakteri, boolean vrijednosti, i funkcije samo objekti kao i svaki drugi:

object UnifiedTypes extends App {
 val set = new scala.collection.mutable.LinkedHashSet[Any]
 set += "Ovo je string"   // dodaj string
 set += 732         // dodaj number
 set += 'c'         // dodaj character
 set += true        // dodaj boolean
 set += main _       // dodaj main funkciju
 val iter: Iterator[Any] = set.iterator
 while (iter.hasNext) {
  println(iter.next.toString())
 }
}

Ovaj program deklariše aplikaciju UnifiedTypes kao top-level singlton objekt koji nasljeđuje App. Aplikacija definiše lokalnu varijablu set koja se odnosi na instancu klase LinkedHashSet[Any]. Program dodaje različite elemente u ovaj skup. Elementi moraju odgovarati deklarisanom tipu elementa skupa, Any. Na kraju, ispisana je string reprezentacija svih elemenata.

Ovo je izlaz programa:

Ovo je string
732
c
true
<function>