Podudaranje uzoraka (pattern matching)

Scala ima ugrađen mehanizam generalnog podudaranja uzoraka. On omogućuje da se podudaraju uzorci bilo koje vrste podataka politikom “prvo podudaranje”. Slijedi mali primjer koji pokazuje kako podudarati vrijednost cijelog broja:

object MatchTest1 extends App {
 def matchTest(x: Int): String = x match {
  case 1 => "one"
  case 2 => "two"
  case _ => "many"
 }
 println(matchTest(3))
}

Blok s case izrazima definiše funkciju koja mapira cijele brojeve u stringove. Ključna riječ match omogućuje pogodan način za primjenu funkcije (kao pattern matching funkcija iznad) na objekt.

Ovo je drugi primjer koja podudara vrijednost s uzorcima različitih tipova:

object MatchTest2 extends App {
 def matchTest(x: Any): Any = x match {
  case 1 => "one"
  case "two" => 2
  case y: Int => "scala.Int"
 }
 println(matchTest("two"))
}

Prvi case se podudara ako je x cijeli broj 1. Drugi case se podudara ako je x jednak stringu "two". Treći slučaj se sastoji od tipskog uzorka; podudara se sa bilo kojim integerom i povezuje vrijednost selektora x s varijablom y tipa integer.

Scalin mehanizam podudaranja uzoraka je najkorisniji za algebarske tipove koji su izraženi kroz case klase. Scala također dozvoljava definisanje uzoraka nezavisno od case klasa, koristeći unapply metode u ekstraktor objektima.