Klase

Klase u Scali su statički šabloni koji mogu biti instancirani u više objekata tokom izvršavanja programa (runtime). Slijedi definicija klase Point:

class Point(xc: Int, yc: Int) {

 var x: Int = xc
 var y: Int = yc
 
 def move(dx: Int, dy: Int) {
  x = x + dx
  y = y + dy
 }
 
 override def toString(): String = "(" + x + ", " + y + ")";
}

Ova klasa definiše dvije varijable: x i y, i dvije metode: move i toString. Metoda move prima dva cjelobrojna argumenta ali ne vraća vrijednost (implicitni povratni tip je Unit, koji odgovoara void-u u jezicima sličnim Javi). toString, za razliku, ne prima nikakve parametre ali vraća String vrijednost. Pošto toString prebrisava predefinisanu toString metodu, mora biti tagovana s override.

Klase u Scali se parametrizuju parametrima konstruktora. Kod iznad definiše dva parametra konstruktora, xc i yc; oba su vidljiva u cijelom tijelu klase. U našem primjeru korišteni su za inicijalizaciju varijabli x i y.

Klase se inicijalizaciju pomoću new primitive, kao u sljedećem primjeru:

object Classes {
 def main(args: Array[String]) {
  val pt = new Point(1, 2)
  println(pt)
  pt.move(10, 10)
  println(pt)
 }
}

Program definiše izvršnu aplikaciju Classes u form vrhovnog singlton objekta s main metodom. Metoda main kreira novu instancu klase Point i sprema je u vrijednost pt. Imajte u vidu da se vrijednosti definisane primitivom val razlikuju od varijabli definisanih primitivom var (vidi klasu Point iznad) u tome da ne dozvoljavaju promjenu vrijednosti; tj. vrijednost je konstanta.

Ovo je rezultat programa:

(1, 2)
(11, 12)