Trejtovi

Slično Javinim interfejsima, trejtovi se koriste za definisanje tipova objekata navođenjem potpisa podržanih metoda. Kao u Javi 8, Scala dozvoljava trejtovima da budu parcijalno implementirani; tj. moguće je definisati podrazumijevane implementacije nekih metoda. Nasuprot klasama, trejtovi ne mogu imati parametre konstruktora. Slijedi primjer:

trait Similarity {
 def isSimilar(x: Any): Boolean
 def isNotSimilar(x: Any): Boolean = !isSimilar(x)
}

Ovaj trejt se sastoji od dvije metode, isSimilar i isNotSimilar. Dok metoda isSimilar nema konkretnu implementaciju (u Java terminologiji, apstraktna je), metoda isNotSimilar definiše konkretnu implementaciju. Klase koje integrišu ovaj trejt moraju obezbijediti samo implementaciju za isSimilar. Ponašanje metode isNotSimilar se direktno nasljeđuje iz trejta. Trejtovi se obično integrišu u klase (ili druge trejtove) kompozicijom mixin klasa:

class Point(xc: Int, yc: Int) extends Similarity {
 var x: Int = xc
 var y: Int = yc
 def isSimilar(obj: Any) =
  obj.isInstanceOf[Point] &&
  obj.asInstanceOf[Point].x == x
}
object TraitsTest extends App {
 val p1 = new Point(2, 3)
 val p2 = new Point(2, 4)
 val p3 = new Point(3, 3)
 println(p1.isNotSimilar(p2))
 println(p1.isNotSimilar(p3))
 println(p1.isNotSimilar(2))
}

Ovo je izlaz programa:

false
true
true