Funkcje anonimowe

Scala posiada lekką składnię pozwalającą na definiowanie funkcji anonimowych. Poniższe wyrażenie tworzy funkcję następnika dla liczb całkowitych:

(x: Int) => x + 1

Jest to krótsza forma deklaracji anonimowej klasy:

new Function1[Int, Int] {
  def apply(x: Int): Int = x + 1
}

Możliwe jest także zdefiniowanie funkcji z wieloma parametrami:

(x: Int, y: Int) => "(" + x + ", " + y + ")"

lub też bez parametrów:

() => { System.getProperty("user.dir") }

Istnieje także prosty sposób definicji typów funkcji. Dla powyższych funkcji można je określić w następujący sposób:

Int => Int
(Int, Int) => String
() => String

Jest to skrócona forma dla poniższych typów:

Function1[Int, Int]
Function2[Int, Int, String]
Function0[String]