Тестування Scala з sbt та ScalaTest в командному рядку

Language

Існує кілька бібліотек і методологій тестування для Scala, але в цьому посібнику ми продемонструємо один популярний варіант для фреймворку ScalaTest, що називається AnyFunSuite.

Ми припускаємо, що ви знаєте як створити проєкт Scala за допомогою sbt.

Налаштування

 1. Створіть десь новий каталог через командний рядок.
 2. Перейдіть (cd) в директорію та запустіть sbt new scala/scalatest-example.g8
 3. Назвіть проєкт ScalaTestTutorial.
 4. Проєкт вже має ScalaTest як залежність у файлі build.sbt.
 5. Перейдіть (cd) в директорію та запустіть sbt test. Це запустить тестове середовище CubeCalculatorTest з єдиним тестом CubeCalculator.cube.
sbt test
[info] Loading global plugins from /Users/username/.sbt/0.13/plugins
[info] Loading project definition from /Users/username/workspace/sandbox/my-something-project/project
[info] Set current project to scalatest-example (in build file:/Users/username/workspace/sandbox/my-something-project/)
[info] CubeCalculatorTest:
[info] - CubeCalculator.cube
[info] Run completed in 267 milliseconds.
[info] Total number of tests run: 1
[info] Suites: completed 1, aborted 0
[info] Tests: succeeded 1, failed 0, canceled 0, ignored 0, pending 0
[info] All tests passed.
[success] Total time: 1 s, completed Feb 2, 2017 7:37:31 PM

Розуміння тестів

 1. Відкрийте два файли в текстовому редакторі:
  • src/main/scala/CubeCalculator.scala
  • src/test/scala/CubeCalculatorTest.scala
 2. У файлі CubeCalculator.scala, визначте функцію cube.
 3. У файлі CubeCalculatorTest.scala, ви побачите, що клас, що названий так само як і об’єкт, що ми тестуємо.
 import org.scalatest.funsuite.AnyFunSuite

 class CubeCalculatorTest extends AnyFunSuite {
   test("CubeCalculator.cube") {
     assert(CubeCalculator.cube(3) === 27)
   }
 }

Переглянемо кожний рядок окремо.

 • class CubeCalculatorTest означає, що ми тестуємо об’єкт CubeCalculator
 • extends AnyFunSuite використовуємо функціональність класу AnyFunSuite з ScalaTest, насамперед функцію test
 • test функція з AnyFunSuite, що збирає результати тверджень (assertions) у тілі функції.
 • "CubeCalculator.cube" назва тесту. Ви можете обрати будь-яку назву, але існує домовленість називати “ClassName.methodName”.
 • assert приймає булеву умову і визначає, пройшов тест чи не пройшов.
 • CubeCalculator.cube(3) === 27 перевіряє чи дорівнює результат функції cube значенню 27. Оператор === є частиною ScalaTest та надає чисті повідомлення про помилки.

Додати інший тест-кейс

 1. Додайте інший тестовий блок з власним assert, що перевіряє значення куба ‘0’.

    import org.scalatest.funsuite.AnyFunSuite
    
    class CubeCalculatorTest extends AnyFunSuite {
      test("CubeCalculator.cube 3 should be 27") {
        assert(CubeCalculator.cube(3) === 27)
      }
  
      test("CubeCalculator.cube 0 should be 0") {
        assert(CubeCalculator.cube(0) === 0)
      }
    }
  
 2. Виконайте sbt test знову, щоб побачити результати.

   sbt test
   [info] Loading project definition from C:\projects\scalaPlayground\scalatestpractice\project
   [info] Loading settings for project root from build.sbt ...
   [info] Set current project to scalatest-example (in build file:/C:/projects/scalaPlayground/scalatestpractice/)
   [info] Compiling 1 Scala source to C:\projects\scalaPlayground\scalatestpractice\target\scala-2.13\test-classes ...
   [info] CubeCalculatorTest:
   [info] - CubeCalculator.cube 3 should be 27
   [info] - CubeCalculator.cube 0 should be 0
   [info] Run completed in 257 milliseconds.
   [info] Total number of tests run: 2
   [info] Suites: completed 1, aborted 0
   [info] Tests: succeeded 2, failed 0, canceled 0, ignored 0, pending 0
   [info] All tests passed.
   [success] Total time: 3 s, completed Dec 4, 2019 10:34:04 PM
  

Висновок

Ви побачили один шлях тестування вашого Scala коду. Більше про FunSuite ScalaTest на офіційному вебсайті. Ви можете проглянути інші фреймворки для тестування такі як ScalaCheck та Specs2.

Contributors to this page: