Lokalno zaključivanje tipova (type inference)

Scala ima ugrađen mehanizam zaključivanja tipova koji dozvoljava programeru da izostavi određene anotacije tipova. Često nije potrebno specificirati tip varijable u Scali, jer kompajler može sam zaključiti tip iz inicijalizacijskog izraza varijable. Povratni tipovi metoda također mogu biti izostavljeni jer oni odgovaraju tipu tijela (zadnji izraz u tijelu), koje kompajler sam zaključi.

Slijedi jedan primjer:

object InferenceTest1 extends App {
 val x = 1 + 2 * 3     // tip x-a je Int
 val y = x.toString()   // tip y-a je String
 def succ(x: Int) = x + 1 // metoda succ vraća Int
}

Za rekurzivne metode, kompajler nije u mogućnosti da zaključi tip rezultata. Ovo je program koji se ne može kompajlirati iz ovog razloga:

object InferenceTest2 {
 def fac(n: Int) = if (n == 0) 1 else n * fac(n - 1)
}

Također nije obavezno specificirati tipske parametre kada se pozivaju polimorfne metode ili kada se generičke klase instanciraju. Scala kompajler će zaključiti nedostajuće tipske parametre iz konteksta i iz tipova stvarnih parametara metoda/konstruktora.

Ovo je primjer koji to ilustrira:

case class MyPair[A, B](x: A, y: B);
object InferenceTest3 extends App {
 def id[T](x: T) = x
 val p = MyPair(1, "scala") // tip: MyPair[Int, String]
 val q = id(1)       // tip: Int
}

Zadnje dvije linije ovog programa su ekvivalentne sljedećem kodu gdje su svi zaključeni tipovi eksplicitno napisani:

val x: MyPair[Int, String] = MyPair[Int, String](1, "scala")
val y: Int = id[Int](1)

U nekim situacijama može biti vrlo opasno osloniti se na Scalin mehanizam zaključivanja tipova:

object InferenceTest4 {
 var obj = null
 obj = new Object()
}

Ovaj program se ne može kompajlirati jer je zaključeni tip varijable obj tip Null. Pošto je jedina vrijednost tog tipa null, nemoguće je dodijeliti ovoj varijabli neku drugu vrijednost.