Eksplicitno tipizirane samo-reference

Kada se razvija proširiv softver ponekad je zgodno deklarisati tip vrijednosti this eksplicitno.
Za motivaciju, izvešćemo malu proširivu reprezentaciju strukture grafa u Scali.

Slijedi definicija koja opisuje grafove:

abstract class Graph {
 type Edge
 type Node <: NodeIntf
 
 abstract class NodeIntf {
  def connectWith(node: Node): Edge
 }
 
 def nodes: List[Node]
 def edges: List[Edge]
 def addNode: Node
}

Grafovi se sastoje od liste čvorova i ivica gdje su oba tipa ostavljena apstraktnim. Upotreba apstraktnih tipova dozvoljava da implementacije trejta Graph obezbijede svoje konkretne klase za čvorove i ivice. Nadalje, tu je metoda addNode za dodavanje novih čvorova u graf. Čvorovi se povezuju metodom connectWith.

Moguća implementacija klase Graph data je u sljedećoj klasi:

abstract class DirectedGraph extends Graph {
 type Edge <: EdgeImpl
 class EdgeImpl(origin: Node, dest: Node) {
  def from = origin
  def to = dest
 }
 class NodeImpl extends NodeIntf {
  def connectWith(node: Node): Edge = {
   val edge = newEdge(this, node)
   edges = edge :: edges
   edge
  }
 }
 protected def newNode: Node
 protected def newEdge(from: Node, to: Node): Edge
 var nodes: List[Node] = Nil
 var edges: List[Edge] = Nil
 def addNode: Node = {
  val node = newNode
  nodes = node :: nodes
  node
 }
}

Klasa DirectedGraph je specijalizacija klase Graph, predstavlja parcijalnu implementaciju. Implementacija je parcijalna jer želimo da proširimo klasu DirectedGraph dalje. Zato ova klasa ostavlja implementacijske detalje otvorenim pa su tipovi čvora i ivice ostavljeni apstraktnim. Klasa DirectedGraph otkriva neke dodatne detalje o implementaciji tipa čvora ograničavanjem ga klasom EdgeImpl. Nadalje, imamo neke preliminarne implementacije ivica i čvorova u klasama EdgeImpl i NodeImpl. Pošto je potrebno kreirati nove čvorove i ivice u našoj parcijalnoj implementaciji grafa, moramo dodati i tvorničke (factory) metode newNode i newEdge. Metode addNode i connectWith su definisane pomoću ovih tvorničkih metoda. Pažljiviji pogled na implementaciju metode connectWith otkriva da za kreiranje ivice, moramo proslijediti samo-referencu (self-reference) this tvorničkoj metodi newEdge. Ali, this ima tip NodeImpl, tako da nije kompatibilan s tipom Node kojeg zahtijeva odgovarajuća tvornička metoda. Kao posljedica, gornji program nije dobro formiran i Scala kompajler će javiti grešku.

U Scali je moguće vezati klasu za neki drugi tip (koji će biti implementiran kasnije) davanjem drugog tipa samo-referenci this. Ovaj mehanizam možemo iskoristiti u gornjem kodu. Eksplicitna samo-referenca je specificirana u tijelu klase DirectedGraph.

Ovo je popravljeni program:

abstract class DirectedGraph extends Graph {
 ...
 class NodeImpl extends NodeIntf {
  self: Node =>
  def connectWith(node: Node): Edge = {
   val edge = newEdge(this, node) // now legal
   edges = edge :: edges
   edge
  }
 }
 ...
}

U novoj definiciji klase NodeImpl, this (self) ima tip Node. Pošto je tip Node apstraktan i još uvijek ne znamo da li je NodeImpl podtip od Node, sistem tipova Scale nam neće dozvoliti instanciranje ove klase. Kako god, eksplicitnom anotacijom iskazali smo da podklasa NodeImpl mora navesti podtip tipa Node da bi se mogla instancirati.

Ovo je konkretna specijalizacija klase DirectedGraph u kojoj su svi apstraktni članovi klase sada konkretni:

class ConcreteDirectedGraph extends DirectedGraph {
 type Edge = EdgeImpl
 type Node = NodeImpl
 protected def newNode: Node = new NodeImpl
 protected def newEdge(f: Node, t: Node): Edge =
  new EdgeImpl(f, t)
}

Primijetite da u ovoj klasi možemo instancirati NodeImpl jer znamo da je NodeImpl podtip tipa Node (koja je samo pseudonim za NodeImpl).

Primjer korištenja klase ConcreteDirectedGraph:

object GraphTest extends App {
 val g: Graph = new ConcreteDirectedGraph
 val n1 = g.addNode
 val n2 = g.addNode
 val n3 = g.addNode
 n1.connectWith(n2)
 n2.connectWith(n3)
 n1.connectWith(n3)
}