Automatska konstrukcija tipno zavisnih closura (zatvarajućih funkcija)

Scala dozvoljava da se argument (ili više njih) metode ne evaluira prije samog poziva metode. Kada se takva metoda pozove, dati parametar se ne evaluira odmah već se na svakom mjestu u metodi gdje se poziva ubacuje besparametarska funkcija koja enkapsulira izračunavanje odgovarajućeg parametra (tzv. poziv-po-imenu (call-by-name) evaluacija).

Sljedeći kod demonstrira ovaj mehanizam:

object TargetTest1 extends App {

 def whileLoop(cond: => Boolean)(body: => Unit): Unit =
  if(cond) {
   body
   whileLoop(cond)(body)
  }
	
 var i = 10
 whileLoop(i > 0) {
  println(i)
  i -= 1
 }
}

Funkcija whileLoop prima dva parametra, cond i body. Kada se izvršava tijelo funkcije, stvarni parametri se ne evaluiraju. Ali svaki put kada se formalni parametri koriste u tijelu whileLoop, implicitno kreirana besparametarska funkcija će biti evaluirana. Stoga, naša metoda whileLoop implementira Java-stu while petlju u rekurzivnom stilu.

Možemo kombinirati upotrebu infiksnih/postfiksnih operatora s ovim mehanizmom da bi kreirali komplikovanije naredbe (s lijepom sintaksom).

Slijedi implementacija loop-unless naredbe:

object TargetTest2 extends App {

 def loop(body: => Unit): LoopUnlessCond =
  new LoopUnlessCond(body)
	
 protected class LoopUnlessCond(body: => Unit) {
  def unless(cond: => Boolean) {
   body
   if(!cond) unless (cond)
  }
 }
 
 var i = 10
 loop {
  println("i = " + i)
  i -= 1
 } unless (i == 0)
}

Funkcija loop prima samo tijelo i vraća instancu klase LoopUnlessCond (koja enkapsulira objekat tijela). Primijetite da tijelo još uvijek nije evaluirano. Klasa LoopUnlessCond ima metodu unless koju možemo koristiti kao infiksni operator. Na ovaj način postižemo prilično prirodnu sintaksu za našu novu petlju: loop { < stats > } unless ( < cond > ).

Ovo je rezultat izvršenja TargetTest2:

i = 10
i = 9
i = 8
i = 7
i = 6
i = 5
i = 4
i = 3
i = 2
i = 1