Sintaksa anonimnih funkcija

Scala omogućuje relativno lahku sintaksu za definisanje anonimnih funkcija. Sljedeći izraz kreira funkciju za sljedbenike cijelih brojeva:

(x: Int) => x + 1

Ovo je kratica za definiciju sljedeće anonimne klase:

new Function1[Int, Int] {
  def apply(x: Int): Int = x + 1
}

Također je moguće definisati funkciju s više parametara:

(x: Int, y: Int) => "(" + x + ", " + y + ")"

ili bez parametara:

() => { System.getProperty("user.dir") }

Također postoji vrlo lahka sintaksa za pisanje tipa funkcije. Ovo su tipovi tri gore navedene funkcije:

Int => Int
(Int, Int) => String
() => String

Ova sintaksa je kratica za sljedeće tipove:

Function1[Int, Int]
Function2[Int, Int, String]
Function0[String]